Page No: 1
Print
Page List
Bibliography

مقارنة لمفهوم العدل و تأثيره على فكرة الحكومة المنشودة بين رؤية الإمام الخميني و رؤية أفلطون 

عنوان البحث : مقارنة لمفهوم العدل و تأثیره على فکرة الحکومة المنشودة بین رؤیة الإمام الخمینی و رؤیة أفلطون

اسم الطالب: : نیکو رضایی جوزانی

Open Content
اصدار مطبوعة | ارسل هذا الخبر الی الاصدقاء